Privacy policy

Wij garanderen zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en ons te allen tijde te houden aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pretkorting.nl behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet zonder je toestemming beschikbaar aan derden. Verplichtingen van de wet uitgezonderd.

Pretkorting.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Zorg er daarom voor dat je altijd op de hoogte bent van de huidige versie.

Heb je vragen? Neem contact met ons op.